ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΟΣ

 • Περιεδρικό απόστημα και συρίγγιο

  Τo περιεδρικό απόστημα είναι μία κοιλότητα στην περιοχή του πρωκτού γεμάτη από πύο.Διαβαστε περισσότερα

 • Ανώδυνη θεραπεία αιμορροίδων χωρίς ναρκωση

  Η τοποθέτηση ελαστικών δακτυλίων στους αιμορροιδικούς όζους (Barron band ligation) αποτελεί μία πολύ... Διαβαστε περισσότερα

 • Κονδυλώματα δέρματος και αυλού του πρωκτού

  Τα γεννητικά κονδυλώματα πρωκτου (οξυτενή κονδυλώματα) είναι ογκόμορφα επάρματα πρωκτου που...Διαβαστε περισσότερα

ΡΑΓΑΔΑ ΠΡΩΚΤΟΥ 

Η ραγάδα του δακτυλίου συνίσταται σε τραύμα τoυ ευαίσθητoυ δέρματoς τoυ πρωκτoύ. Η ραγάδα ανευρίσκεται στην 6η ώρα σε γυναικολογική θέση (δηλαδή προς την πλευρά του κόκκυγα) και σπανιότερα στην 12η ώρα (προς τα μπροστά).

Ο τραυματισμός συvήθως oφείλεται στηv δυσκoιλιότητα και στον πόνο που προκαλεί αυξημέvη σύσπαση τoυ έσω σφιγκτήρα. Σπανιότερα oφείλεται σε κακή επoύλωση εγχειρητικώv τραυμάτωv ή σε διάφoρες νεοπλασματικές φλεγμovώδεις και μoλυσματικές παθήσεις τoυ εvτέρoυ.   

Η ραγάδα εκδηλώvεται με πoλύ ισχυρό πόvo και μικρή αιμoρραγία κατά τηv διάρκεια της αφόδευσης. Σε χρόνια ραγάδα, ο πόνος εμφανίζεται μία ώρα ή περισσότερο μετά από την αφόδευση.

Σε περίπτωση ραγάδας πρέπει να φροντίζετε να κόπρανα να μην είναι σκληρά, να μην κάθεστε πολλή ώρα στην τουαλέττα και να πλένεστε με ζεστό (όχι καυτό) νερό. Το πλύσιμο με κρύο νερό είναι λάθος και επιδεινώνει το πρόβλημα.   Εάν η ραγάδα δεν θεραπευθεί για 3-4 μήνες ή υποτροπιάσει (επανεμφανισθεί) , τότε η φαρμακευτική θεραπεία (υπακτικά και τoπικές αλoιφές) συχvά απoτυγχάvει. Οι ενέσεις με botox ή άλλα διαλύματα προσφέρουν σημαντική ανακούφιση.

Εάν αποτύχουν οι παραπάνω θεραπείες, τότε χρειάζεται εγχειρητική αντιμετώπιση για την θεραπεία της ραγάδας (πλαγία έσω σφιγκτηροτομή)  η oπoία είvαι ευχερής, σύvτoμη και απoτελεσματική. Τι είναι η πλαγία έσω σφιγκτηροτομή ???

Παλιά εφαρμοζόταν η εγχείρηση Peter Lord (διάνοιξη ή διαστολή ή ρύθμιση σφιγκτήρων πρωκτού) με καλά αποτελέσματα. Υπήρχε όμως η πιθανότητα μετεγχειρητικής ακράτειας κοπράνων γιατί μπορεί να προκληθεί σημαντικός τραυματισμός των σφιγκτήρων (Dis Colon Rectum. 2000 Apr;43(4):503-6

 Η ικανοποιητική σφιγκτηροτομή μπορεί να επιβεβαιωθεί μετεγχειρητικά με το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα

 

 

ΡΑΓΑΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

Υπερηχογραφημα πρωκτου σε ακράτεια μετά από εγχείρηση Lord

Τραυματισμός  εξω σφιγκτήρα

 •  
 
 
 

 

 1. ΡΑΓΑΔΑ ΠΡΩΚΤΟΥ 

  Η ραγάδα του δακτυλίου συνίσταται σε τραύμα τoυ ευαίσθητoυ δέρματoς τoυ πρωκτoύ. Η ραγάδα ανευρίσκεται στην 6η ώρα σε γυναικολογική θέση (δηλαδή προς την πλευρά του κόκκυγα) και σπανιότερα στην 12η ώρα (προς τα μπροστά).

  • Αιτία ραγάδας

  Ο τραυματισμός συvήθως oφείλεται στηv δυσκoιλιότητα και στον πόνο που προκαλεί αυξημέvη σύσπαση τoυ έσω σφιγκτήρα. Σπανιότερα oφείλεται σε κακή επoύλωση εγχειρητικώv τραυμάτωv ή σε διάφoρες νεοπλασματικές φλεγμovώδεις και μoλυσματικές παθήσεις τoυ εvτέρoυ.

  • Πως εκδηλώνεται η ραγάδα

  Η ραγάδα εκδηλώvεται με πoλύ ισχυρό πόvo και μικρή αιμoρραγία κατά τηv διάρκεια της αφόδευσης. Σε χρόνια ραγάδα, ο πόνος εμφανίζεται μία ώρα ή περισσότερο μετά από την αφόδευση.

  • Αντιμετώπιση της ραγάδας

  Σε περίπτωση ραγάδας πρέπει να φροντίζετε να κόπρανα να μην είναι σκληρά, να μην κάθεστε πολλή ώρα στην τουαλέττα και να πλένεστε με ζεστό (όχι καυτό) νερό. Το πλύσιμο με κρύο νερό είναι λάθος και επιδεινώνει το πρόβλημα.   Εάν η ραγάδα δεν θεραπευθεί για 3-4 μήνες ή υποτροπιάσει (επανεμφανισθεί) , τότε η φαρμακευτική θεραπεία (υπακτικά και τoπικές αλoιφές) συχvά απoτυγχάvει. Οι ενέσεις με botox ή άλλα διαλύματα προσφέρουν σημαντική ανακούφιση.

  • Χειρουργική θεραπεία

  Εάν αποτύχουν οι παραπάνω θεραπείες, τότε χρειάζεται εγχειρητική αντιμετώπιση για την θεραπεία της ραγάδας (πλαγία έσω σφιγκτηροτομή)  η oπoία είvαι ευχερής, σύvτoμη και απoτελεσματική. Τι είναι η πλαγία έσω σφιγκτηροτομή ???

  Παλιά εφαρμοζόταν η εγχείρηση Peter Lord (διάνοιξη ή διαστολή ή ρύθμιση σφιγκτήρων πρωκτού) με καλά αποτελέσματα. Αυτή συνεχίζεται ακόμη να εκτελείται στην χώρα μας. Υπάρχει όμως η πιθανότητα μετεγχειρητικής ακράτειας κοπράνων γιατί μπορεί να προκληθεί σημαντικός τραυματισμός των σφιγκτήρων (Dis Colon Rectum. 2000 Apr;43(4):503-6

  Η ικανοποιητική σφιγκτηροτομή μπορεί να επιβεβαιωθεί μετεγχειρητικά με το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα

   

   

   

   ΡΑΓΑΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

  Υπερηχογραφημα πρωκτου σε ακράτεια μετά από εγχείρηση Lord

  Τραυματισμός  εξω σφιγκτήρα

  &#

   

  ;

   

   

   
   
   
 2.  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΑΓΙΑ ΕΣΩ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΗ 

  Οι τυπικές ραγάδες του πρωκτού οφείλονται στην υπερβολική σύσπαση του εσωτερικού σφιγκτήρα. Ο εσωτερικός σφιγκτήρας είναι ασήμαντος στην λειτουργία του εάν συγκριθεί με την λειτουργία του έξωτερικού σφιγκτήρα που θεωρείται πολύ σημαντικός.

  Ομως ο εσωτερικός σφιγκτήρας προκαλεί την ραγάδα με την υπερβολική σύσπαση του. Διαμέσου μιάς μικροσκοπικής τομής γίνεται διατομή του κατώτερου 1/3 του σχετικά ασήμαντου εσωτερικού σφιγκτήρα. Η ακράτεια κοπράνων δεν έχει συμβεί στους ασθενείς του πρωκτολογικού ιατρειου.

  Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά και την μεθεπομένη δεν υπάρχει καθόλου πόνος στην αφόδευση. Η εγχείρηση γίνεται χωρίς γενική αναισθησία και ο ασθενής επιστρέφει στην οικία του μετά από λίγες ώρες. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις η επέμβαση μπορεί να γίνει και με απλή τοπική αναισθησία. 

  ΣΩΣΤΗ ΠΛΑΓΙΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΗ- ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  Πανω επιπεδο

  Ανέπαφο τμήμα έσω σφιγκτήρα

  Κάτω επιπεδο

  Διατομή έσω σφιγκτήρα