ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΟΣ

  • Περιεδρικό απόστημα και συρίγγιο

    Τo περιεδρικό απόστημα είναι μία κοιλότητα στην περιοχή του πρωκτού γεμάτη από πύο.Διαβαστε περισσότερα

  • Ανώδυνη θεραπεία αιμορροίδων χωρίς ναρκωση

    Η τοποθέτηση ελαστικών δακτυλίων στους αιμορροιδικούς όζους (Barron band ligation) αποτελεί μία πολύ... Διαβαστε περισσότερα

  • Κονδυλώματα δέρματος και αυλού του πρωκτού

    Τα γεννητικά κονδυλώματα πρωκτου (οξυτενή κονδυλώματα) είναι ογκόμορφα επάρματα πρωκτου που...Διαβαστε περισσότερα

  1.